EDTMPS 乙二胺四亚甲基膦酸钠 (ZF114ZN)

性能特点:
    对碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡有优异的阻垢性能。
    对钙、铁、铜、铝、锌等金属离子有高效螯合性能。
    较好的“阈值”效应。
    较好的耐高温性。
    对碳钢设备具有缓蚀性能。
    
    物化指标:
    外观:黄棕色透明液体。
    活性物含量:≥28.0%
    亚磷酸(以PO43-计)含量:≤5.0%
    正磷酸(以PO43-计)含量:≤2.0%
    氯化物(以Cl-计)含量:≤3.0%
    密度(20℃)g/cm3:≥1.250
    PH值(1%水溶液):9.5-10.5
包装与贮存:
本品用塑料桶包装,贮存于阴凉干燥处,有效期一年。